BOOS OP DE POLITIEK? DOE JE HET LEKKER ZELF!

Wil je een echte goede (politieke) oplossing…pak het zelf op en vertrouw even niemand.
Stoudt wijst de weg en zal het punt in de gemeente raad brengen.

STOUDT POLITIEK IS NIET NETJES WEL LEUK

Stoudt Doe het zelf politiek =
Gewone mensen, meestal mensen die een behoorlijke politieke afkeer hebben, de mogelijkheden geven om zelf belangrijke zaken op te pakken. Is een BREEKIJZER!!!, grof constructiebouw gereedschap om dingen los te wrikken en ruimte te maken. Stoudt geeft mensen deze ruimte en zal  hun bij blijven staan.
Wat vindt Stoudt

Meer

Stoudt is, kleurrijk, luidruchtig, geestig, sociaal, niet politiek correct en gericht op de toekomst. Stoudt is ruig, doortastend, slim en brengt scherpe tegenstanders eerst zelf bij elkaar. Stoudt ziet de democratie en gemeente politiek zoals die er nu is als het bouwterrein. Daar moeten we het mee doen.
Stoudt dicht kloven. Mensen worden niet voldoende gehoord en serieus genomen door de overheid en politiek. Mensen zijn heel goed in staat zelf dingen op te pakken. Zij zijn mondig en kundig genoeg. Zowel op links als op rechts (ouderwetse opdeling) zijn mensen erg ontevreden over de politiek! Politiek is niet meer van de mensen >>>  laat het ze zelf doen!! Door warme huiselijke dhz-netwerken te creëren, krijgen ook minder hoog opgeleidde mensen toegang tot politiek en recht. Op hen wordt een intensief beroep gedaan om toch mee te werken aan een politiek bouwproces. Stoudt is groot voorstander van een democratische, service gerichte menselijke overheid die vertrouwen geeft en die niet naïef is. Deze overheid moet hard optreden en niet wegkijken als er iets echt fout zit. De kampen voelen zich niet gehoord en de ouderwetse politiek kan het dan ook niet meer goed doen. Een DHZ-project wordt als een bouwproject aangepakt en Stoudt wil DHZ’ers prikkelen vrij, flexibel en ver vooruit te denken. Dit geeft de beste garantie op een duurzame en prettig leefbare omgeving van de mensen zelf.

Minder


Voor wie is Stoudt

Meer

Stoudt wil mensen die een maatschappelijke frustratie ervaren helpen het eigen authentieke, onbewerkt en vrije geluid te laten horen en deze direct in te /zetten voor politiek succes. Tijdens het bouwproces zullen er dingen geroepen worden die niet correct klinken (laat dit!). Mooie fancy adviesrapporten en bergen statistieken bevatten veel minder informatie dan wat bijvoorbeeld de burgers, wijkpolitie, uwv medewerkers, sociale dienst regisseurs direct in de praktijk ervaren. Deponeer bij Stoudt casussen (info@stoudtopb.nl, of rkrumeich@rijswijk.nl).
Stoudt zal deze publiekelijk agenderen en de in gemeenteraad brengen.

Minder


Wat doet Stoudt

Meer

Met jouw stem geef je gewone, maar erg ontevredenen of hevig bezorgde mensen, de kans om op een alternatieve en directe manier politiek te bedrijven. Inwoners worden op een directe manier betrokken bij het oplossen van problemen die zij zelf ervaren en waardoor zij geraakt worden. ‘Doe het zelf politiek’ moet de polarisatie en daarmee de kloof dichten tussen groepen inwoners met tegengestelde belangen aan de ene kant en tussen inwoners en gevestigde politiek en overheid aan de andere kant.

Minder

DOE STOUDT