Gezeur op je werk?  Los het zelf op!

Door zelf  je problemen op te lossen, kan jij jouw talenten breeduit laten zien.
Management (opdrachtgever) kan zo talent spotten.

STOUDT BEGELEID DE GROEP  “ALS VUILE COACH”

Komen er via “de vloer” zware maatschappelijke problemen jouw organisatie binnen en kan HRM hier een logisch vervolg aangegeven? Past dit al in jullie strategisch talent management, hoe scouten jullie eigen talent?

Meer

Stoudt verzorgt een logische link tussen ingebrachte maatschappelijke issues vanuit “de lijn” naar strategisch talent management.

Stoudt kan tijdens een queeste (echte avonturenreis/kweekvijver constructie), zowel het maatschappelijke thema aanpakken en een scoutings proces verzorgen in een tijd van maximaal 8 weken.
Het werkplezier zal toenemen, omdat competenties van werknemers beter erkent en herkent worden en je creëert voor hen een uitgelezen kans zich te profileren. Dit in een vrolijke, luidruchtige, kortdurende maar ECHTE avonturenreis vanuit de organisatie met collega’s en met eigen huiselijke netwerk.

Stoudt zal voor het maatschappelijke doel van de queeste uitzoeken of/en welke subsidiestromen er bestaan. Is er binnen jullie organisatie budget vrijgemaakt voor persoonlijk ontwikkeling- /scholings trajecten per team of per persoon (zgn. POP budgeten)?


Stoudt maakt ontwikkelingspunten per individu meetbaar en bewijsbaar, zodat deze stappen als passend bewijs dienen in het portfolio van de werknemer. Het van belang dat je de Stoudte media schuif (figuur 1.0) even goed bestudeerd, eventueel al in samenspraak met je marketing en communicatie afdeling.

Minder

Media gebruik schuif

Meer

STOUDT NIVEAU

100% vrij

100% censuur

Stoudt
Volledig authentieke content
Risico’s
Kansen

Argumenten voor:

* Nek uitsteken
* letterlijk vertrouwen geven
* kans op “nestvervuiling” klein
* Aantoonbaar pleitbezorger vh thema
* USP t.o.v. collega bedrijven/ instellingen (trendsetter)
*Risico verkleining door “Stoudt clausules”
(geen bedrijfs content naar buiten, alleen “posten” uit naam en ervaring van de opponent groep.
* Stoudt zit direct op de begeleiding en kan sturen

Ruimste kans voor media aandacht
Helemaal Niet Stoudt
Voorspelbaar, politiek truttig
Risicoloos
Vlak en grijs

Argumenten tegen:

Imago risico *


Spoort niet met PR/ Marketing doelen *Geeft klokkeluiders te vrij spel *Oncontroleerbaar en moeilijk stuurbaar *

Alleen interne media aandacht

Minder

Een STOUDT QUEESTE uitvoeren?

Meer

Enkele richting gevende vragen;

 • Zijn er al traditionele feesten, reisjes, jaarafsluitingen o.i.d., waar iets feestelijk gepresenteerd kan worden door een project team?
 • Welke talenten zijn schaars binnen de organisatie, zou het kunnen dat die wel in huis zijn maar nog verborgen?
 • Ziet je een geoptimaliseerde strategisch talentmanagement performance als verbetering van HRM doelen?
 • Statistiek (bron??)
  70 % bestuurders maken zich zorgen of toekomstige werknemers de juiste competentie ontwikkelen bij verwachte veranderde marktomstandigheden.

  65% is laag arbeidsmobiel
  75 % willen eigen regie voeren over eigen ontwikkeling , maar pakken dat vaak zelf niet.
 • Heb je ervaring met onzin- en happines- en bulshit HRM managementproducten (eenmalig, te individueel, te duurt en niet maatschappelijk  VB Koffie Barista- gitaar cursus….
 • Speelt in jouw team iets wat door een maatschappelijke trend is binnen gebracht… waar je even niets mee kan of wil…maar waar je wel erge last van hebt?
  • -Is dit grofweg te illustreren?
  • -Kun voorbeelden en kampen noemen?
  • -Zijn opinieleiders hiervan aan te wijzen?
  • -Zijn de frustraties kernachtig te duiden?


* Zou er bereidheid zijn bij u en uw werknemers (max 20) op ongeveer 6-7 weken (2,5 uur per week, maar ook deel in hun eigen tijd) deze teamleden enigszins vrij te maken om aan een Stoudt queeste deel te nemen.

Minder

Vraag een vrij blijvend verkennend gesprek aan.

Info@stoudtopb.nl
of 06 22111637