Missie STOUDT

Creëren van zelfredzame, assertieve “bubbles”, die effectief maatschappelijke belangen duurzaam en succesvol kunnen agenderen en behartigen

(creëren van DHZ- vakbondjes)

Stoudt wil (zo) steun verlenen aan een maatschappelijke beweging die op eigentijdse manier solidariteit en sociale cohesie in de maatschappij terugbrengt

De kloof tussen politiek en publiek verkleinen